Google+ Followers

Tuesday, February 7, 2012

गोष्ट लिहिताना ती तुमची गोष्ट नसावी.   तुमच्या आयुष्यातील  घटनांचा क्रमवार उल्लेख म्हणजे गोष्ट नव्हे.   गोष्ट म्हणजे तुमचे आत्मचरित्र नव्हे.

तुमच्या अनुभवांना नटवून , त्यांचे नाट्यमय रूपांतर करून,   ते मांडले,  तर तो गोष्टीचा भाग होऊ शकतो.

- frm the play Final Draft.  Not the actual reproduction, but a gist

No comments:

Post a Comment